ระบบบริการรับเรื่องร้องเรียน

อยู่ที่ไหนก็สามารถติดตามข่าวสารร้องเรียนได้ แอปพลิเคชั่นนี้ ถือเป็นอีกช่องทางเพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือติดตามข่าวสารจากองค์การตลาดได้ด้วยตนเอง นอกเหนือจาก 4 ช่องทางหลักที่ได้เปิดให้บริการแล้ว ไม่ว่าจะเป็น หมายเลขโทรศัพท์ e-Mail เว็บไซต์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารบริการประชาชน ณ องค์การตลาด กระทรวงมหาไทย ซึ่งข้อมูลที่ร้องเรียนผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นนี้ ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถติดตามเรื่องได้จากแอปพลิเคชั่นได้ทันที หรือหากไม่สะดวกติดตามผ่าานโมบายแอปพลิเคชั่น ก็ยังสามารถติดตามเรื่องได้จากช่องทางอื่น 4 ช่องทางที่ได้กล่าวมาแล้ว

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ท่านสามารถค้นหาข้อมูลแอปพลิเคชั่น ได้ทั้งจาก App Store และ Google Play โดยค้นหาคำว่า "................" แล้วดาวน์โหลดและติดตั้งได้ทันที ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

2. ลงทะเบียนผู้ร้องเรียน เมื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชั่น ท่านจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อน โดยท่านระบข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนเพียงเล็กน้อย พร้อมทั้งทำการยืนยันจากอีเมล์ของท่าน ก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ทันที

3. ร้องเรียนร้องทุกข์ ระบุข้อมูลเพื่อร้องเรียน ร้องทุกข์ พร้อมทั้ง สามารถแนบไฟล์รูปภาพจากโมบายส่งมา พร้อมเรื่องได้อย่างรวดเร็ว หลักจาก ส่งเรื่องแล้ว ท่านสามารถติดตามผลการดำเนินการ ของเจ้าหน้าที่ได้ทันทีว่าเรื่องอยู่ในขั้นตอนใด