ระบบบริการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องเรียน แนะนำ แจ้งเบาะแส

ร้องทุกข์ด้วยตัวเอง

กดที่นี่!

การเข้าสู่ระบบ ผู้ที่ต้องการใช้งาน จะต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นท่านสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานของท่าน เพื่อส่งคำร้องเรียน แนะนำ แจ้งเบาะแสหรือจะเป็นการติดตามเรื่อง กรณีที่ท่านเคยลงทะเบียนไว้แล้วสามารถกดปุ่มเข้าสู่ระบบ